Tietosuoja ja asiakasrekisteri

Aqvamariini Oy:n Y-tunnus: 2132144-4 asiakasrekisteri

Käyttö: Ajanvaraus.
Kerättävä tieto: Nimi, puhelinnumero, varattu hoito ja nettiajan varauksessa, varaaheti.fi /aqvamariini myös sähköpostiosoite. Varaaja antaa tiedot itse.
Tietojen käsittely: Sähköposti ja nettivarauksien tiedot näkyvät yrityksen sähköpostissa vain henkilö- ja asiakastietoja käsitteleville ja hoitoja tekeville henkilöille. Tietokone ja sähköposti on suojattu salasanoilla.

Manuaalinen Ajanvarauskirja

Käsittelijänä vain aqvamariinin henkilökunta.
Kerätty tieto: Nimi, puhelinnumero ja varattu hoito. Säilytys lain edellyytämä 6 – vuotta.
Säilytys: Lukitussa tilassa.
Hävitys: Tuhoamalla, polttamalla tai silppuamalla.

Tietojen Luovutus

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille, eikä EU eikä ETA:n ulkopuolelle.
Varaajalla on oikeus tarkistaa tallennettu tieto, korjata antamansa virheelliset tiedot, pyytää tietojen poisto tai tulla unohdetuksi niiltä osin kuin laki ei edellytä niiden säilytystä.

Vastaava henkilö: Tarja Poikonen-Tennilä
Sähköposti: aqvamariini@gmail.com
Hyvänolonhoitola AQVAMARIINI
Hämeenkatu 31A
11100 Riihimäki
Puh: 0440-275007