Syvärentoutus ja regressio ohjaaja koulutus  aloitus 2024

Koulutuksessa suvärentoutuksen ohjaaja koulutus osio ja sen jälkeen jatkuu Regressio/ menneet elämät ohjaaja koulutuksena

Syvärentoutus on tärkeä osa regressiokoulutusta, jonka avulla ohjataan ohjattava syvemmille tasoille ja mahdollistetaan regressio ohjaus sydämentasolta.

Syvärentoutus mainio tapa purkaa arjen stressiä kehosta,  hermostosta ja mielestä. Rentoutuminent asapainottaa elintoimintoja verenpaine ja sydämensyke laskee, lisää luovuutta ja vähentää väsymytä ja näin lisää elinvoimaa ja jaksamista arjessa.

Regresssio on mikä tapahtuma tästä hetkestä taaksepäin lapsuuteen aina aikaisempiin elämiin asti. Monet tunnnelukot ovat peräisin lapsuudesta, mieli unohtaa mutta keho muistaa. Voimme alitajuisesti selittämättömästi pelätä hämähäkkejä, vettä, korkeitapaikkoja tai vältämme tiettyjä tilanteita, ihmisiä tai paikkoja joihin ei liity tämän elämän muitoja välttämättä, silloin kyse voi olla aikaisemmimmista  elämien tapahtumista, suvun karmasta tai opituista asenteista, tavoista tai muusta kulttuuriin liittyvästä.

Regressio – ohjaukssa on arkoitus eheyttää eri menetelmia käyttäen ohjattavan kokemus, jossa tunnelukko, pelko, kipu on syntynyt tunnetasollla, energia tasolla ja jopa sielutasolla. Ohjattava on koko ajan tietoinen ja ohjauksessa mennään niin syvälle kuin ohjattava pystyy eli on valmis päästämään irti elämää rajoittavista asioista, tavoista ja tunnelukoista. Moni on vapautunut kivuita, peloista ja saanut enemmän ymmärrystä omaa elämäänsä kohtaan, ymmärtänyt omiin valintoihin johtavia syitä ja ajatusmalleja, uskomuksia ja mistä ne on syntyneet.

Koulutuksessa lähi ja etäpäiviä, harjoittelua välissä.

Koulutukseen haetaan  vapaamuotoisella hakemuksella